Earth Valley - ROM Utrecht

De Regionale Ontwikkelingsmaatschapij Utrecht werkt aan een aantal ecosystemen. Een daarvan is Earth Valley. Binnen Earth Valley werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan de uitdagingen van de fysieke leefomgeving. Kernonderwerpen hierbinnen zijn circulaire bouw, energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, en dit alles digitaal en slim!

https://www.romutrechtregion.nl/sector/earth-valley/

Events by this organizer

No Events