De Regionale Ontwikkelingsmaatschapij Utrecht werkt aan een aantal ecosystemen. Een daarvan is Earth Valley. Binnen Earth Valley werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan de uitdagingen van de fysieke leefomgeving. Kernonderwerpen hierbinnen zijn circulaire bouw, energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, en dit alles digitaal en slim!

https://www.romutrechtregion.nl/sector/earth-valley/ anouk.vananrooij@romutrechtregion.nl

Upcoming Events

Date

Title

Color

Current Month

No Events