./tentregelement

Utrecht, 16 juni 2023

Deze regels voor het gebruik van onze stretchtent op de binnenplaats zijn bedoeld om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen en om ervoor te zorgen dat onze stretchtent in optimale staat blijft. We vragen je dan ook vriendelijk om deze regels strikt na te leven. Bij schending van de regels behouden wij ons het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder het in rekening brengen van extra kosten of het beëindigen van de huurovereenkomst.

 • Reservering en betaling:

 1. Een geldige reservering is vereist om de stretchtent te huren. De betaling dient vooraf te worden voldaan volgens de afgesproken voorwaarden. Indien er meerdere groepen tegelijk gebruik willen maken van de tent, heeft de groep met een goedgekeurde reservering in het boekingssysteem voorrang.
 2. De stretchtent is kosteloos te boeken voor Dotslashers en bewoners van Europalaan 200.

 • Installatie:

 1. Het is niet toegestaan om zelf de tent op te zetten of af te breken, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het is niet toegestaan om de tent zonder overleg te verplaatsen.

 • Gebruik:

 1. De stretchtent mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel, zoals overeengekomen tijdens het reserveringsproces.
 2. De tent mag niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten of evenementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dotslash.
 3. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken mag er uiterlijk tot 22.00 uur gebruik worden gemaakt van de tent. Om 22.00 uur moet de tent leeg en schoon zijn.

 • Capaciteit:

 1. Houd rekening met de maximale capaciteit van 150 personen. Overbelasting kan gevaarlijk zijn en schade veroorzaken.
 2. Het is verboden om de tent te gebruiken voor overnachtingen.

 • Schoonmaak en schade:

 1. Zorg ervoor dat de tent schoon en vrij van afval wordt gehouden tijdens het gebruik.
 2. Eventuele schade aan de tent of accessoires als gevolg van misbruik, nalatigheid of ongepaste behandeling zal worden verhaald op de huurder.
 3. Het is niet toegestaan om te roken, open vuur te gebruiken of scherpe voorwerpen in de tent te brengen.

 • Weersomstandigheden:

 1. Bij harde wind (vanaf 70 km/uur), hevige regenval, sneeuw of andere extreme weersomstandigheden kan het gebruik van de tent gevaarlijk zijn. Volg altijd de instructies van ons team op.
 2. In geval van slecht weer, waarbij het niet veilig is om de tent te gebruiken, behouden wij ons het recht voor om de reservering te annuleren zonder teruggave van de reeds aanbetaalde huursom.

Veiligheid:

 1. Houd altijd rekening met de veiligheid van de gasten en omliggende gebouwen.
 2. Het is niet toegestaan om te roken, kaarsen te branden, vuurkorven of BBQ’s in of nabij de tent te plaatsen (minimaal 15 meter afstand).
 3. Er is camerabeveiliging aanwezig in de tent en in de binnentuin van Dotslash.

 • Opleveren na gebruik:

 1. Zorg ervoor dat de tent schoon, leeg en in goede staat wordt achtergelaten.
 2. Eventuele ontbrekende of beschadigde items, of extra schoonmaakkosten, zullen in rekening worden gebracht aan de huurder.