OLVG Lab kiest voor innovatieve bloedafnameapparaten van Vitestro

OLVG Lab, een vooraanstaand laboratorium in Europa, heeft een contract getekend met Dotslasher Vitestro om als eerste Europese instelling meerdere autonome bloedafnameapparaten in gebruik te nemen. Deze baanbrekende technologie zal worden geïmplementeerd nadat de CE-markering is behaald en zal bijdragen aan een veilige, consistente bloedafname, evenals het oplossen van het toenemende tekort aan personeel in de zorg.

Samenwerking tussen OLVG Lab en Vitestro

De samenwerking tussen OLVG Lab en Vitestro begon in 2018, toen OLVG Lab samen met enkele andere Nederlandse laboratoria betrokken was bij de ontwikkeling van de autonome bloedafnameapparaten. De innovatieve technologie van Vitestro is met succes getest bij patiënten en bloedafnamemedewerkers in het OLVG ziekenhuis. OLVG Lab staat bekend als een voortrekker van deze innovatie en zet nu de volgende belangrijke stap in hun samenwerking door de apparaten in gebruik te nemen.

Voordelen voor diagnostiek en personeelstekorten

Het bloedafnameapparaat van Vitestro draagt bij aan het standaardiseren en optimaliseren van de bloedafnameprocedure binnen de diagnostiek. Bovendien biedt het een oplossing voor het personeelstekort op de afdeling bloedafname, een probleem waarmee veel zorginstellingen te maken hebben. “Maar wat nog belangrijker is: patiënten zijn bijzonder enthousiast. Dat geldt ook voor ons team, dat ernaar uitkijkt deze doorbraak in de zorg toe te passen”, zegt Anja Leyte, directeur van OLVG Lab.

Introductie van het bloedafnameapparaat

De komende periode zullen meerdere ziekenhuizen, laboratoria en bloedafnameafdelingen zich voorbereiden op de introductie van het bloedafnameapparaat van Vitestro. De verwachting is dat dit eind 2024 zal plaatsvinden. Als onderdeel van de voorbereiding hebben de eerste OLVG Lab-medewerkers al deelgenomen aan de Vitestro Academy, waar ze leren hoe ze de innovatie veilig kunnen inzetten en hoe het werkproces met deze ontwikkeling vorm kan krijgen.

Intuïtieve technologie voor patiënten

De technologie van Vitestro is intuïtief. Patiënten kunnen er zelf voor kiezen om het apparaat te gebruiken voor hun bloedafname en kunnen de bloedafnameprocedure geheel zelfstandig doorlopen onder toezicht van een getrainde bloedafnamemedewerker. Deze nieuwe manier van bloedafname zal een aanvulling zijn op de gebruikelijke vorm van bloedprikken en zal helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zodat de drukbezochte poli Bloedafname beter georganiseerd kan worden.

“Na ruim 5 jaar co-creatie en ontwikkeling met het OLVG Lab, is dit een bijzonder moment”, zegt Toon Overbeeke medeoprichter en CEO van Vitestro. “Het is een voorrecht om onze innovatie als eerste bij het OLVG Lab te mogen plaatsen. We gaan er samen een groot succes van maken voor medewerkers én patiënten.”

English:

OLVG Lab chooses Vitestro devices for autonomous blood draws

OLVG Lab will be the first European institution to implement multiple autonomous blood drawing devices developed by Vitestro, a company based in Utrecht. Both parties have signed a contract for this purpose. The devices will be deployed after obtaining the CE marking and will contribute to safe and consistent blood collection, as well as addressing the increasing shortage of personnel in healthcare.

Taking a significant step in their collaboration, the two parties have been involved in the development of autonomous blood collection devices since 2018, along with several other Dutch laboratories. Vitestro’s innovative technology has been successfully tested with both patients and blood drawing personnel at OLVG hospital. OLVG Lab positions itself as a pioneer of this groundbreaking innovation.

Enthusiastic employees and patients

“Robotization is an important theme in diagnostics. Vitestro’s blood draw device contributes to standardizing and optimizing the collection procedure, and it helps to address personnel shortages in our blood collection department,” says Anja Leyte, director of OLVG Lab. “But what’s even more important is that patients are particularly enthusiastic about it. This also applies to our team, which is looking forward to implementing this breakthrough in healthcare.”

In the coming period, several hospitals, laboratories, and blood collection departments are preparing for the introduction of the blood collection device, which is expected to take place by the end of 2024. As part of this, the first OLVG Lab employees have already participated in the Vitestro Academy, where they learn how to safely implement the innovation and shape the workflow with this development.

Success

The technology is intuitive. Patients can choose to have their blood drawn by the device themselves and undergo the blood collection process independently under the supervision of a trained blood collection personnel. This new way of blood sampling will complement the conventional form of blood drawing. The deployment of the devices is aimed at addressing the personnel shortage, which will help better organize the busy Blood Collection department.

“After more than 5 years of co-creation and development with OLVG Lab, this is a special moment,” says Toon Overbeeke, co-founder and CEO of Vitestro. “It is a privilege to be able to place our innovation first at OLVG Lab. Together, we will make it a great success for employees and patients.”