Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO): Kansen voor West III in de Regio Utrecht

Introductie:
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van regionale ontwikkeling in Europa. In de regio Utrecht biedt het EFRO-subsidieprogramma genaamd Kansen voor West III een unieke kans voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de regio. Als Programmamanager voor Kansen voor West III, is Femke belast met het beheren en toewijzen van subsidies aan veelbelovende initiatieven. In deze blogpost zullen we de belangrijkste aspecten van het EFRO-subsidieprogramma in de regio Utrecht bespreken, inclusief de prioriteiten, openstaande calls en het aanvraag proces.

Prioriteiten van het EFRO-subsidieprogramma:
Het EFRO-subsidieprogramma in de regio Utrecht, Kansen voor West III, heeft drie belangrijke prioriteiten die richting geven aan de financiering van projecten:

1. Innovatie: Het stimuleren van innovatie en het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling in de regio Utrecht. Binnenkort zal er een nieuwe tender openen waarbij maximaal 1.500.000 euro subsidie kan worden verkregen. Het is vereist dat de projectkosten minimaal 250.000 euro bedragen.

2. Klimaat: Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving en het bevorderen van duurzaamheid. Op dit moment staat er een subsidieronde open waarbij maximaal 1.000.000 euro subsidie kan worden verkregen. Hoewel er geen consortiumverplichting is, moet er minstens één MKB’er bij het project betrokken zijn.

3. Duurzame Stedelijke Ontwikkeling: Het bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling in de regio Utrecht. Er staat momenteel een subsidieronde open met een maximum van 1.000.000 euro aan subsidie. Deze subsidieronde loopt tot eind volgend jaar, maar er is al budget gereserveerd voor toekomstige rondes.

Openstaande calls en projectvoorbeelden:
Binnen het EFRO-subsidieprogramma zijn er verschillende calls die projecten stimuleren die aansluiten bij de prioriteiten.

Het aanvraagproces:
Het aanvraagproces voor EFRO-subsidies in de regio Utrecht is redelijk volledig en vereist dat indieners vanaf het begin een duidelijke Business Case opnemen in het projectplan. Op de website zijn standaard formats beschikbaar om het projectplan te testen en indien goedgekeurd, de aanvraag in te dienen. De eerste beoordeling wordt inhoudelijk gedaan door een beoordelingscommissie, gevolgd door een financiële en juridische controle.

Om Dotslashers en andere geinteresseerden te voorzien van concrete en praktische details over het aanvraag-proces, hebben we met Femke bovenstaande video opgenomen.

Conclusie:
Het EFRO-subsidieprogramma, Kansen voor West III, biedt aanzienlijke kansen voor innovatieve projecten in de regio Utrecht. Met prioriteiten zoals innovatie, klimaat en duurzame stedelijke ontwikkeling, streeft het programma naar het stimuleren van positieve veranderingen in de regio. Als je een project hebt dat past binnen deze prioriteiten en voldoet aan de specifieke criteria van de openstaande calls, is het de moeite waard om een subsidieaanvraag in te dienen. Samenwerking met partners uit de overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kan de kans op succes vergroten. Houd de website van het EFRO-subsidieprogramma in de gaten voor meer informatie en updates over komende calls en deadlines.

key take aways:

  • Femke van Egmond werkt als programmanager voor Kansen voor West bij de gemeente Utrecht (haar moet je hebben).
  • Nederland is opgedeeld in vier regio’s en het westen van Nederland is verdeeld in vier provincies met specifieke potjes voor grote steden.
  • Een aanvraag voor subsidie is pittig en er moet een business case worden uitgewerkt.
  • Gedurende de projectperiode moet er om de zes maanden een voortgangsrapportage worden ingediend.
  • Kansen voor West heeft een eigen “potje” voor brede transities in de regio Utrecht.
  • Op de website van Kansen voor West zijn alle openstellingen te vinden.
  • Voor de aanvraag kan een project idee worden getest bij het steunpunt van Kansen voor West.
  • Er zijn openstellingen onder klimaat en stedelijke ontwikkeling waarbij een samenwerking met een MKB’er vereist is.
  • De URL van Kansen voor West is kvw3.kansenforwest.nl.
  • Dotslash is dé start-up en scale-up campus waar ongeveer 200 innovatieve bedrijven bezig zijn met tech en duurzame ontwikkelingen 😉