Vitestro haalt 12 miljoen euro op in Serie A-financieringsronde om ’s werelds eerste autonome bloedafnameapparaat op de Europese markt te brengen.

(english below)

Utrecht, Nederland, 21 maart 2023

Dotslasher Vitestro, ontwikkelaar van een autonoom bloedafnameapparaat, kondigt de voltooiing aan van een Serie A-financieringsronde van 12 miljoen euro. Het in Californië gevestigde Sonder Capital leidde de financieringsronde samen met bestaande investeerders en nieuwe particuliere investeerders met ervaring in de klinische laboratorium- en MedTech-industrie.

De opbrengst zal worden gebruikt om de productontwikkeling te versnellen, de EU-markttoelating voor te bereiden en de productie op te starten.

Toon Overbeeke, CEO en medeoprichter van Vitestro: “Deze financieringsronde markeert een nieuwe groeifase voor Vitestro die het bedrijf dichter bij zijn missie brengt om de venapunctieprocedure voor honderden miljoenen patiënten per jaar te verbeteren. We kijken ernaar uit om samen met Sonder Capital het bedrijf te laten groeien en de patiëntenzorg te transformeren door gebruik te maken van hun expertise in het succesvol commercialiseren van medische robottechnologieën.”

Dr. Fred Moll, Managing Partner van Sonder Capital, is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurslid van Vitestro. Dr. Moll wordt wel ‘de vader van de medische robotica’ genoemd na het succesvol mede oprichten van Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG), Hansen Medical (NASDAQ:HNSN), Restoration Robotics (NASDAQ:HAIR), en Auris Health (overgenomen door J&J).
“Medische robotica zal optimale resultaten beschikbaar maken voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat Vitestro de wereldstandaard zal zetten voor autonome bloedafname”, aldus dr. Moll.

Bloedafname vindt wereldwijd miljarden keren per jaar plaats. Het speelt een cruciale rol in de klinische diagnostiek, maar heeft te kampen met een tekort aan gekwalificeerde gezondheidswerkers. “Het automatiseren van deze alomtegenwoordige procedure is de volgende evolutie voor klinische laboratoria, waardoor ze de kwaliteit van de zorg voor patiënten kunnen verbeteren en tegelijkertijd een duurzamere werking kunnen opbouwen”, zegt Andy McGibbon, Managing Partner van Sonder Capital.

Het apparaat van Vitestro combineert AI-gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie met het inbrengen van een robotnaald, wat een nauwkeurige en veilige bloedafname garandeert. Een prototype is getest op meer dan 1.000 patiënten. De klinische studies zullen in 2023 worden voortgezet en de Europese markt zal naar verwachting in 2024 worden geïntroduceerd.

Brian Joseph, medeoprichter en commercieel directeur van Vitestro, zegt: “Sonder Capital heeft een staat van dienst in het creëren van blijvende waarde voor patiënten en ziekenhuizen. Vitestro’s betrokkenheid op lange termijn bij zijn klanten zal door dit partnerschap worden ondersteund.”

English:

Vitestro raises EUR 12 million in Series A financing round to bring the world’s first autonomous blood drawing device to the European market

Utrecht, The Netherlands, 21 March 2023

Vitestro, developer of an autonomous blood drawing device, announces the completion of a EUR 12 million Series A financing round. California-based Sonder Capital led the funding round alongside existing investors and new private investors with experience in the clinical laboratory and MedTech industry.

The proceeds will be used to accelerate product development, prepare EU marketing authorization, and initiate production. Toon Overbeeke, CEO and co-founder of Vitestro says: “This financing round marks a new phase of growth for Vitestro which brings the company closer to its mission of improving the venipuncture procedure for hundreds of millions of patients per year. We look forward to growing the business and transforming patient care with Sonder Capital, leveraging their expertise in successfully commercializing medical robotic technologies.”

Dr. Fred Moll, Managing Partner of Sonder Capital, has been appointed as non-executive board member of Vitestro. Dr. Moll has been called ‘the father of medical robotics’ after successfully co-founding Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG), Hansen Medical (NASDAQ:HNSN), Restoration Robotics (NASDAQ:HAIR), and Auris Health (acquired by J&J).
“Medical robotics will make optimal outcomes available to everyone. I strongly believe Vitestro will set the world standard in autonomous blood drawing,” comments dr. Moll.

Blood drawing is performed billions of times per year worldwide. It holds a pivotal role in clinical diagnostics yet is impacted by shortage of skilled healthcare workers. Automating this ubiquitous procedure is the next evolution for clinical laboratories, allowing them to improve quality of care for patients while building a more sustainable operation,” says Andy McGibbon, Managing Partner of Sonder Capital.

Vitestro’s device combines AI-based, ultrasound-guided 3D reconstruction with robotic needle insertion, ensuring accurate and secure blood collection. A prototype has been tested on more than 1,000 patients. Clinical studies will continue in 2023, with European market introduction anticipated in 2024.

Brian Joseph, co-founder and commercial director of Vitestro, says: “Sonder Capital has a track record of creating lasting value for patients and hospitals. Vitestro’s long-term commitment to its customers will be supported by this partnership.”